องคมนตรี ติดตาม เร่งรัด ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

11 ก.ค. 2561 | 19:20:19

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ติดตาม เร่งรัด ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการแก้มลิงกุดเตอะ-กุดหวายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2561) เวลา 14.00 น.นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินเดินทางไปยังโครงการแก้มลิงกุดเตอะ-กุดหวายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด ได้ขอพระราชทานโครงการแก้มลิงกุดเตอะ-กุดหวาย เพื่อช่วยเหลือราษฎร ที่ประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งและประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน

องคมนตรี กล่าวว่า "สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงรับสั่งให้มาดูแล พระองค์ท่านเป็นห่วงทุกคน จึงให้มาติดตามโครงการต่างๆที่ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริไว้ ที่ยังค้างอยู่หลายโครงการ โดยเฉพาะในภาคอีสาน จะไปดูให้ครบทุกเเห่งในภาคอีสาน ท่านโปรดให้องคมนตรี 4 ท่าน แบ่งกันดูแล ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้และภาคอีสาน ซึ่งเป็นภาคที่ใหญ่และมีโครงการจำนวนมาก เรื่องโครงการแก้มลิง กุดเตอะ-กุดหวาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นี้ จะเสร็จภายในไม่เกิน 2 ปี คาดว่าจะเสร็จสิ้นในปี 2563 อย่างน้อยตอนนี้ก็คงใช้งานได้บางส่วนแล้ว ก็จะได้มีการจัดแบ่งแปลงเพื่อจะทำเกษตรผสมผสาน ซึ่งทางกรมชลประทาน จะประสานองค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดสรรให้โดยยุติธรรม"

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้มอบเมล็ดพันธ์ข้าวพระราชทานให้กับตัวเเทนชาวบ้านตำบลคูซอด อ.เมืองศรีสะเกษ ที่มารับฟังและติดตามโครงการฯ ในครั้งนี้

ด้านของนายสำเนียง แสงรับ ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ 9 ต.คูซอด อ.เมืองศรีสะเกษ ซึ่งมาร่วมติดตามโครงการในครั้งนี้ กล่าวถึงการได้ใช้ประโยชน์ จากโครงการพระราชดำริฯ ว่า "ตนเองมีอาชีพทำนา ปลูกพริก ตามหลักจะเกี่ยวข้าวเสร็จ ก็ทำนาปรังต่อ นำความรู้ที่ได้จากการติดตามโครงการพระราชดำริของ รัชกาล ที่ 9 มาปรับใช้ เมื่อมีโครงการแก้มลิงของพระองค์ท่าน ทำให้ได้รับประโยชน์อย่างมาก จากการทำแก้มลิง ทำให้ตนเองและชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างเพียงพอ ทั้งทำเกษตรและเป็นน้ำประปาให้ใช้ ซึ่งพื้นที่นี้เมื่อเข้าสู่หน้าฝน น้ำจะท่วมทั้งหมด แล้วพอหน้าแล้ง จะกันดารขาดแคลนน้ำ รู้สึกภูมิใจที่มีโครงการของพระองค์ท่านมาช่วยในการทำการเกษตรและดำรงชีวิต เนื่องจากมีการมาปล่อยปลาให้ชาวบ้านได้กินกัน ถือว่าดีมาก ส่วนผลผลิตก็ดี และได้มีการบอกต่อความรู้ที่มีให้คนอื่นได้ด้วย"
 


Share this: