องคมนตรี ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย

21 ก.พ. 2563 | 18:00:29
องคมนตรี ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย

วันนี้ (ศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา14.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย โดยองคมนตรีได้พบปะราษฎร รับฟังความคิดเห็น พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวจากพิธีจรดพระนังคัลเเรกนาขวัญและปลูกต้นรวงผึ้งด้วย

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี กล่าวว่า" วันนี้เดินทางมาเพื่อดูเเลความเรียบร้อยที่จะดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไฮฯ เพื่อให้ไปถึงพื้นที่เพาะปลูกของทุกคน ทราบว่าชาวบ้านเเถวนี้ปลูกยางพาราเป็นหลัก ปัจจุบันประสบผลที่ราคายางถูกลงมาก พยายามที่จะให้ทุกคนได้มีรายได้เพิ่มขึ้น ทราบว่าจะเปลี่ยนเป็นปลูกทุเรียน ซึ่งจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร ได้มาช่วยดูแลความเหมาะสมต่อไป หากเรามีน้ำที่เราจะต่อจากอ่างนี้ให้ในเร็วๆนี้ ก็คงจะเหมาะสมสำหรับที่จะทำสวนได้ ซึ่งความจริงโครงการพระราชดำริแห่งนี้ เป็นโครงการที่เกิดมานานเเล้ว เเต่ยังไม่ได้มีการพัฒนาการเกษตรที่ให้มูลค่าที่สูงต่อประชาชนในเขตนี้ และขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งหวังที่จะสืบสานรักษา ต่อยอด โครงการของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพราะฉะนั้นหากมีสิ่งใดที่จะทำได้เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการให้เกิดประโยชน์ยิ่งๆขึ้นไป ก็ถือเป็นการต่อยอดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข แล้วก็ทำมาหากินได้ดีขึ้น หากรีบก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำแห่งนี้ จะทำให้ที่ดินอุดมสมบูรณ์มากขึ้น รวมทั้งเมื่อโครงการเเล้วเสร็จ จะให้นักวิชาการมาเเนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเพาะปลูกที่สมควรต่อไป

ด้านนายสุทธิ อุปฮาด ตัวเเทนประชาชน ต.ด่านศรีสุข กล่าวว่า "กลุ่มของเราเป็นกลุ่มของแปลงใหญ่ไม้ผลไม้ยืนต้น ซึ่งในพื้นที่ของเราจะอยู่ทางด้านของอ่างเก็บน้ำห้วยทอนตอนบน ซึ่งเป็นอ่างเเรกที่ก่อสร้างก่อนมาถึงอ่างห้วยหินเเก้ว เเละปัจจุบันนี้เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยไฮ จากเมื่อก่อนชุมชนจะทำเกษตรโดยการปลูกมันสำปะหลัง ไร่ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงวัว หลังจากที่มีโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริ เราก็ได้นำผลไม้มาปลูก เริ่มต้นจากลำไยและะเงาะปลูกแล้วได้ผลดี เพราะว่ามีอ่างเก็บน้ำของในหลวง รัชกาลที่ 9 ซึ่งทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ มีน้ำอุปโภค บริโภค จึงมีการรวมกลุ่มนี้ขึ้นมา เพื่อที่จะได้ต่อยอดผลผลิตของเรา จากเมื่อก่อนพื้นที่จะเเห้งเเล้ง ขาดน้ำอุปโภคบริโภค เมื่อมีอ่างเก็บน้ำทำให้ประชาชนมีอยู่ มีกิน มีใช้ เปรียบเสมือนเป็น"อ่างสร้างชีวิต" ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ซึ่งท่านได้สานต่อส่งผลให้ทุกคนได้มีน้ำอุปโภคบริโภค ภาคการเกษตรก็ดีขึ้น สร้างงาน สร้างรายได้ ประชาชนทุกคนอยู่เย็นเป็นสุข เพราะโครงการพระราชดำริ"

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางขนาดความจุ 4.10 ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2561 โดยกรมชลประทานมีแผนการก่อสร้างระบบส่งน้ำโดยท่อส่งน้ำสายใหญ่ สายซอย และสายแยกซอย ความยาวรวมประมาณ 14.3 กิโลเมตร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับราษฎร ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทาน จำนวน 5,500 ไร่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภคของราษฎร และสัตว์เลี้ยง ในฤดูฝน และ ฤดูแล้งอีกด้วย
Share this: