หมอกควัน "อินโด" กระทบ จ.ยะลา กลุ่มเสี่ยงต้องเฝ้าระวัง

11 ก.ย. 2562 | 14:27:01
สภาพอากาศในจังหวัดยะลา เช้าวันนี้ 11 กันยายน 2562 หลังมีฝนตกในพื้นที่ทำให้หมอกควันที่เข้าปกคลุมท้องฟ้าในพื้นที่เขตเมืองยะลา เมื่อสองถึงสามวันก่อนเบาบางลง โดยพบว่าเริ่มมองเห็นท้องฟ้าเป็นสีขาวและมีแสงแดดในบางจุด ส่วนบางจุด โดยเฉพาะตามถนน ตามภูเขา ยังคงมีหมอกควัน ลักษณะเป็นฝุ่นละออง ขนาดเล็กสีขาวขุ่น เข้าปกคลุมทั่วท้องฟ้า

สำหรับฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้ สาเหตุเกิดจากไฟไหม้ป่าในประเทศอินโดนีเซียและลมพัดพาหมอกควันเข้ามาปกคลุมท้องฟ้า ซึ่งในพื้นที่จังหวัดภาคใต้จะได้รับผลกระทบเป็นประจำทุกปี

หมอกควันที่เข้าปกคลุมท้องฟ้าในจังหวัดยะลา ยังมีระดับไม่รุนแรง ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนทั่วไป แต่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ ควรใช้หน้ากากอนามัย ปิดปาก ปิดจมูก เพื่อป้องกันอาการระคายเคืองในระยะนี้ และควรงดออกกำลังกายในที่แจ้ง หากมีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์

อย่างใดก็ตามในระยะนี้ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดยะลา ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควันอย่างใกล้ชิดและมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ หน้ากากอนามัยไว้หากสถานการณ์รุนแรง พร้อมทั้งได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน งดการเผาต่างๆ ในช่วงนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปริมาณฝุ่นละอองมากขึ้นกว่าเดิมและให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ที่มา สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์  
Share this: