หมดช่วงโปรแล้ว!! ถนนกรุงธนบุรี ข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ติดขัด

08 พ.ย. 2562 | 18:34:17
หมดช่วงโปรแล้ว

08.31 น. ถนนกรุงธนบุรี ขาเข้า ข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน รถมาก ท้ายแถวสะสมบีทีเอส วงเวียนใหญ่

Share this: