หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสถานีรถไฟฟ้า MRT "วัดมังกร" และพื้นที่โดยรอบ เดินหน้า มาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน

09 ต.ค. 2562 | 16:13:36
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เดิมบริเวณวัดมังกรกมลาวาส ไปจนถึง แยกหมอมี รวมระยะทางประมาณ 300-400 เมตร จะพบว่า มีผู้ค้าตั้งแผงค้าเป็นจำนวนมาก บางรายรุกล้ำเข้ามาบนทางเท้า ทำให้บางครั้งที่ผู้สัญจรทางเท้าต้องลงไปใช้ผิวถนน จากข้อมูลสถิติย้อนหลัง 3 ปี ที่ผ่านมา พบมีการเกิดอุบัติเหตุมากกว่า 100 ครั้ง และมีผู้เสียชีวิตไป 2 ราย ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดช่วงเวลา 18.00-22.00 น. จากการที่ประชาชนลงมาเดินบนถนนและไม่ข้ามทางม้าลาย กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ทำความเข้าใจกับผู้ค้าในการยกเลิกจุดผ่อนผัน และจัดหาพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้ไปขายของกัน รวมถึงปรับปรุงเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆ ให้ชัดเจนขึ้น เช่น ป้ายบอกทาง ตีเส้นทางม้าลาย ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562 จากนั้นจะนำสถิติการเกิดอุบัติเหตุมาประเมินอีกครั้ง ซึ่งตนหวังว่า สถิติการลดอุบัติเหตุจะลดลงและจะจัดเป็นพื้นที่นำร่อง สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนก่อนที่จะขยายไปยังจุดอื่นๆ ที่มีระบบขนส่วมวลชนเข้าถึง เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยอยู่ในระดับ 3 ดาวขึ้นไป

นอกจากนี้ มีแนวคิดที่จะหารือกับ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ทำการปิดการจราจรในบางช่วงเวลาและบางวัน เพื่อจัดทำถนนคนเดินในพื้นที่ที่มีการค้าขายและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เช่น ถนนข้าวสาร ถนนเยาวราช เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งต้องรอความชัดเจนก่อน


ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณะประโยชน์ ให้เป็น  1 ใน 10 เมือง ที่เข้าร่วมโครงการความริเริ่มเพื่อความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2562 และการลงพื้นที่ในวันนี้ของ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการปรับปรุงพื้นผิวถนนเยาวราช ซึ่งเป็น 1 ในเส้นทางที่ได้สำรวจความปลอดภัยทางท้องถนน ซึ่งจุดดังกล่าวเป็นจุดที่มีผู้คนสัญจรไปมาจำนวนมากทั้งช่วงเวลากลางวัน และกลางคืน อีกทั้งเป็นย่านถนนคนเดินที่มีร้านค้าจำนวนมาก ที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ รวมถึงขณะนี้รถไฟฟ้าสถานีวัดมังกร ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จมีผู้คนและนักท่องเที่ยวมาใช้บริการจำนวนมาก กรุงเทพมหานคร คำนึงถึงความปลอดภัย และให้ความสำคัญดับการถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของประชาเป็นหลัก จึงมีการดำเนินการปรับปรุง พื้นที่ 2 จุด คือ บริเวณแยกแปลงนาม และ บริเวณแยกหมอมี โดยได้ทาสีทางม้าลายใหม่ให้ชัดเจนมากขึ้น, ติดตั้งสัญญาณไฟทางข้าม,  ปรับสภาพพิ้นผิวทางเท้า และติดตั้งทางลาดสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ นอกจากนี้บริเวณแยกหมอมี ได้ติดตั้งแผงกั้นจราจร ชนิดบรรจุน้ำได้ เพื่อความชัดเจนในเส้นทางการจราจร และลดอุบัติเหตุบริเวณดังกล่าว

Share this: