สิ้น!! หลวงพ่อชาญ อิณมุตฺโต เกจิดัง วัดบางบ่อ จ.สมุทรปราการ

10 ก.ค. 2561 | 11:19:30

สิ้นเกจิดัง!!

หลวงพ่อชาญ อิณมุตฺโต (พระครูวิจารณ์ธรรมคุณ พระมงคลวรากร) เจ้าอาวาสวัดบางบ่อ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ละสังขารด้วยความสงบ เมื่อเวลา 07.03 น. วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 อายุ 104 ปี


Share this: