สำนักพระราชวัง ประกาศเลื่อนการเปิดเข้าชมพระบรมมหาราชวังออกไปก่อน

01 มิ.ย. 2563 | 23:41:10
สำนักพระราชวัง ประกาศเลื่อนการเปิดเข้าชมพระบรมมหาราชวังออกไปก่อน โดยจะแจ้งวันเปิดให้เข้าชมให้ทราบต่อไป
Share this: