สำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชน ที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2560

13 ก.ย. 2560 | 20:56:38
สำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชน ที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2560
หลังสำนักพระราชวัง ปิดไม่ให้ประชาชนเข้าพระบรมมหาราชวัง เพื่อขึ้นกราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในเวลา 21.15 น. ว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 47,476 คน รวม 314 วัน มี 10,509,248 คน  และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล เป็นเงิน 3,280,673 บาท รวม 314 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 780,801,128.01 บาท 
cr. ภักดีนฤบดินทร์ อินทราพงษ์ น.ธ.เอก
Share this: