สารสกัดน้ำมันกัญชา ใช้อย่างไร ไม่อันตราย ?

09 ต.ค. 2562 | 20:08:17
ผลิตภัณฑ์สารสกัดน้ำมันกัญชาที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม เป็นผลิตภัณฑ์ยาสำหรับใช้ทางการแพทย์ภายใต้กฎหมายควบคุมเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ซึ่งต้องมีความระมัดระวังในการใช้เป็นพิเศษ โดยเฉพาะสาร THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) ที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท การใช้ในปริมาณที่เหมาะสมและปลอดภัย จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

และนี่คือวิธีใช้สารสกัดน้ำมันกัญชาทางการแพทย์อย่างไรให้ไม่เกิดอันตราย
• ต้องรู้ตัวเองก่อนว่าจำเป็นต้องใช้สารสกัดกัญชาหรือไม่ หากการรักษาปัจจุบันยังได้ผลดี
• มีโรคหรืออาการในกลุ่มโรคที่กำหนดให้ใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์หรือไม่ ?
• ควรไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการประเมินความจำเป็นในการใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาในสูตรตำรับที่ตรงกับโรคและอาการของผู้ป่วย
• ไม่มีขนาดยาเริ่มต้นที่แน่นอนในผลิตภัณฑ์กัญชาแต่ละชนิด ขนาดยาที่เหมาะสมขึ้นกับลักษณะของผู้ป่วยแต่ละคนและปรับตามแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ควรเริ่มที่ขนาดต่ำและปรับเพิ่มขนาดช้าๆจนได้ขนาดยาเหมาะสมที่ให้ผลการรักษาสูงสุดและเกิดผลข้างเคียงต่ำสุด
• ควรแจ้งชื่อยาอื่นที่ผู้ป่วยใช้อยู่ก่อนให้แพทย์ทราบเพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับสารสำคัญของกัญชา
• หากเกิดอาการ มึนเวียนศีรษะ เสียความสมดุล หัวใจเต้นช้า ความดันโลหิตผิดปกติให้รีบพบแพทย์ เพื่อปรับลดขนาดยา
• ใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาที่ควบคุมและสั่งจ่ายโดยแพทย์และเภสัชกรที่ผ่านการอบรมแล้วเท่านั้น
• ใช้ผลิตภัณฑ์ที่รู้แหล่งที่มาของผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมาตรฐานทางการแพทย์ ปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้ป่วย

#กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน #กัญชารักษาโรค
#องค์การเภสัชกรรม #GPOMedicalGrade
Share this: