สารสกัดน้ำมันกัญชาทางการแพทย์ คืออะไร

05 ต.ค. 2562 | 19:02:50


สารสกัดน้ำมันกัญชาทางการแพทย์ คืออะไร 

ที่ผ่านมามีกลุ่มผู้ใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคด้วยผลิตภัณฑ์ในรูปแบบน้ำมันกัญชาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีกระบวนการผลิตที่ไม่สามารถกำหนดปริมาณสารสำคัญในการรักษาโรคเช่น THC และ CBD ได้คงที่ในทุกครั้งการผลิต ส่งผลต่อประสิทธิผลในการรักษาและอาจทำให้ผู้ป่วยได้รับสารในปริมาณมากเกิน อันเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้

”สารสกัดน้ำมันกัญชา” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการสกัดสารสำคัญจากดอกกัญชาตัวเมีย โดยเป็นสารที่ถูกนำมาใช้ทางการแพทย์มากที่สุด นั่นคือ THC
(delta-9-tetrahydrocannabinol) และ CBD (cannabidiol) และด้วยสาร THC มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท แต่มีประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อบรรเทาอาการปวด เกร็ง คลื่นไส้ อาเจียน เพิ่มความอยากอาหาร ส่วนสาร CBD ไม่มีผลต่อจิตประสาท
มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ บรรเทาอาการปวด บรรเทาอาการลมชักและป้องกันการเสื่อมของเซลล์ประสาท

สารสกัดน้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันจะมีการกำหนดปริมาณสารสำคัญให้เหมาะสมกับการใช้กับผู้ป่วยแต่ละโรคหรืออาการ โดยการใช้หยดใต้ลิ้นเพื่อให้ซึมผ่านเข้าสู่กระแสเลือด ซึ่งปริมาณการใช้จะเป็นไปตามที่แพทย์กำหนด เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาในปริมาณที่เหมาะสมและปลอดภัย

ปัจจุบัน องค์การเภสัชกรรมได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดน้ำมันกัญชาชนิดหยดใต้ลิ้น ตามสูตรตำรับการผลิตยาแผนปัจจุบัน มีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบ โดยการปลูกกัญชาตามมาตรฐาน เมดิคัลเกรดจนเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและติดตามประเมินผลการใช้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีมาตรการควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

#กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน #กัญชารักษาโรค
#องค์การเภสัชกรรม #GPOMedicalGrade
Share this: