สารคดีวิทยุ : สืบสานพระราชดำริ สร้างสุขปวงประชา ตอน ปกป่า ป้องน้ำ ด้วยพระบารมีพระแม่ของแผ่นดินไทย

13 ส.ค. 2562 | 09:18:17
 

ตอนที่ 42  ปกป่า ป้องน้ำ ด้วยพระบารมีพระแม่ของแผ่นดินไทย

จากการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ ทำให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและเข้าพระราชหฤทัยของปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาป่าไม้จำนวนมากที่ถูกทำลายจากสาเหตุของความยากจนของราษฎร และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์กับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะป่าไม้ ดังเช่น เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านถ้ำติ้ว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ปีพุทธศักราช  2525 ทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างแก่ราษฎร ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวง พร้อมกับพระราชทานพระราชดำริให้ประชาชนร่วมมือร่วมใจกันปลูกป่า และที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการป่ารักน้ำแห่งแรก พร้อมทั้งยังส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพให้กับราษฎรได้มีอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับราษฎรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และปลูกฝังจิตสำนึกถึงประโยชน์ของป่าไม้

ปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำในพระราชดำริมีอยู่ทั้งสิ้น 5 แห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ โครงการป่ารักน้ำ บ้านจาร ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร, โครงการป่ารักน้ำ บ้านถ้ำติ้ว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร, โครงการป่ารักน้ำ บ้านป่ารักน้ำ ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร, โครงการป่ารักน้ำ บ้านกุดนาขาม ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร และโครงการป่ารักน้ำ บ้านทรายทอง ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร นายปาน หงษ์วิไล อดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านจาร ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงและพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับในครั้งนี้ว่า “แต่ก่อนชาวบ้านมีอาชีพเผาถ่าน ต้องตัดต้นไม้เป็นจำนวนมากทำให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่ามากขึ้น ความทราบถึงสมเด็จท่านจึงเป็นที่มาของโครงการเพื่อรักษาป่าไม้และได้พระราชทานงานด้านศิลปาชีพให้กับราษฎรได้มีอาชีพเสริมและมีรายได้ชาวบ้านจึงเลิกตัดต้นไม้ทำลายป่า หลายคนสามารถส่งลูกหลานให้เรียนจนจบชั้นสูงๆ อยากให้พระองค์ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ทุกวันนี้ชาวบ้านลืมตามอ้าปากได้ก็เพราะพระบารมีพระองค์ท่าน ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน” โครงการป่ารักน้ำ นอกจากสร้างความสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรป่าไม้เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าน้อยใหญ่ และยังเป็นแหล่งอาหารให้กับราษฎรอีกด้วย ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่จะทรงปกป่า ป้องน้ำ ณ วันนี้ปัญหาวิกฤติในทรัพยากรป่าไม้ได้บรรเทาเบาบางลงอย่างเห็นได้ชัด ด้วยพระเมตตาได้สร้างพลังให้ราษฎรได้ตระหนักและความสำนึกให้ราษฎรพัฒนาบ้านเกิดของตนเองให้เป็นผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ สืบชั่วลูกชั่วหลานตลอดไป
 

Share this: