สารคดีวิทยุ ชุด "ในหลวงในดวงใจ"

06 มี.ค. 2561 | 15:22:35
สารคดีวิทยุชุดนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กปร.กับสถานีวิทยุสวพ.FM91 นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมความคืบหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ สามารถติดตามได้ดังนี้
 
 
ตอนที่ โครงการก่อสร้างถนนห้วยมงคลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ​

ตอนที่ 2 โครงการก่อสร้างตึกมหิดลวงศานุสรณ์

ตอนที่ 3 โครงการสถานบำบัดโรคโปลิโอ

ตอนที่ 4 โครงการ เรือพระราชทานเวชพาหน์


ตอนที่ 5 โครงการฝนหลวง

Share this: