สอท.บรัสเซลส์ ขอให้คนไทยเคารพมาตรการ ปฏิบัติตามคำแนะนำและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

23 มี.ค. 2559 | 12:44:08
ประกาศสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่อง สถานการณ์การก่อการร้ายที่กรุงบรัสเซลส์ ฉบับที่2 โดย สอท.บรัสเซลส์ แจ้ง ขอให้คนไทยเคารพมาตรการ ปฏิบัติตามคำแนะนำและติดตามข่าวสารจากทางการเบลเยียมอย่างใกล้ชิด
Share this: