สสส.เชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14

12 ก.ค. 2562 | 23:11:30
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) ผลิต Video Clip เพื่อใช้เผยแพร่ผ่านช่องทาง Online เนื่องในงานสัมมนาวิชาการ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้เห็นถึงปัญหาเรื่องความปลอดภัยทางถนน ซึ่งสะท้อนมาจากจำนวนผู้เสียชีวิตที่เป็นกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีความเปราะบางสูง เช่น คนเดินเท้า ผู้ใช้จักรยาน และผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.roadsafetythai.org/regis/index.php?fbclid=IwAR2kbdppHDnSWXfZbnLNQQGQjrL4EGHX9BdBM8FUzYD73bmScfYCLZKwJM4

 

Share this: