สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563

27 มี.ค. 2563 | 02:40:49
 สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563 

ประเทศ ฝรั่งเศส - ยอดผู้ป่วยสะสม จำนวน 29,155 ราย (เพิ่มขึ้น 3,922 ราย)  อาการหนัก 3,375 ราย  และ เสียชีวิต 1,696 ราย (เพิ่มขึ้น 365 ราย) 

ประเทศ จีน ผู้ติดเชื้อ 81,285 ราย / เสียชีวิต 3,287 คน (เพิ่มขึ้น 6 คน)
ประเทศ อิตาลี ผู้ติดเชื้อ 80,589 ราย / เสียชีวิต 8,215 คน (เพิ่มขึ้น 712 คน)
ประเทศ สหรัฐอเมริกา ผู้ติดเชื้อ 79,082 ราย / เสียชีวิต 1,143 คน (เพิ่มขึ้น 116 คน)
ประเทศ สเปน ผู้ติดเชื้อ 56,197 ราย / เสียชีวิต 4,145 คน (เพิ่มขึ้น 498 คน)
ประเทศ เยอรมนี ผู้ติดเชื้อ 43,646 ราย / เสียชีวิต 239 คน (เพิ่มขึ้น 33 คน)

** ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อ 1,045 น. (เพิ่มขึ้น 111ราย) / เสียชีวิต 4 คน ** 

โดยผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด จำนวน 520,360 ราย / เสียชีวิต จำนวน 23,593 คน  

https://www.worldometers.info/coronavirus/
Share this: