สมาชิก PT Max Card รับฟรี 1 กระป๋อง เมื่อ เติม B20 ครบ ทุก 50 ลิตร

14 ม.ค. 2563 | 13:58:00
สมาชิก PT Max Card รับฟรี 1 กระป๋อง เมื่อ เติม B20 ครบ ทุก 50 ลิตร

ขยายเวลาการรับสิทธิ์

ดูแลเครื่องยนต์แบบเต็มพลัง ด้วยหัวเชื้อน้ำมันดีเซล MEGADAYA

เฉพาะสมาชิก PT Max Card รับฟรี 1 กระป๋อง เมื่อ เติม B20 ครบ ทุก 50 ลิตร ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

เงื่อนไข :
- แถมฟรี หัวเชื้อน้ำมันดีเซล MEGADAYA 1 กระป๋อง (ขนาด170 cc. มูลค่า 39บ.)
- เมื่อเติมน้ำมันประเภท B20 ครบทุก 50 ลิตร
- รับสิทธิ์ได้สูงสุด 4กระป๋องต่อสมาชิกต่อเดือน
- รับสิทธิ์ภายในสาขาและวันที่ใช้บริการเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก Max Card เท่านั้น
- เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการที่จำหน่ายน้ำมันประเภท B20
- สามารถสอบถามสินค้าแถมก่อนรับบริการได้ที่สาขาที่จำหน่าย B20

Share this: