สมาชิกสภากทม. สนง.เขตดอนเมือง ตร.-ภาคปชช.เข้าพบผบ.นปอ. ทบ.ดอนเมือง บูรณาการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ดอนเมือง

07 ธ.ค. 2560 | 16:00:38
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดอนเมือง สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง ภาคประชาชน เข้าพบหารือราชการกับ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก (นปอ) ดอนเมือง 

นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ และนายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดอนเมือง พล.ท ลมูล คล้ายพุฒ ประธานชมรมคนริมน้ำ  พ.ต.อ สุรเชษฐ์ บัณฑิต ผู้กำกับสถานีตำรวจ  นครบาลดอนเมือง  และคณะอนุกรรม  การพัฒนาชุมชนฯ ดอนเมือง สภากรุงเทพมหานคร เข้าพบหารือราชการร่วมกันกับ พล.ท. สุรใจ จิตต์แจ้ง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก เนื่องจากหน่วยบัญชาการดังกล่าวได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเขตดอนเมือง ผลการหารือราชการ การดำเนินงานพัฒนาเขตดอนเมือง ดำเนินการโดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ปัญหาน้ำท่วม น้ำท่วมขังชุมชน การพัฒนาคลองให้สามารถระบายน้ำและใช้เป็นแกล้มลิง การจราจร ความสงบเรียบร้อย ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว กำหนดเอกลักษณ์ของดอนเมือง โครงการทางด้านการศึกษา  เยาวชน กีฬา วัฒนธรรม โครงการจักรยานและอื่นๆ นอกจากนี้ผู้บัญชาการได้ให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆทางคณะจะได้นำไปพิจารณาเพื่อประกอบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป
 
Share this: