สมองกับมือ

03 พ.ย. 2559 | 02:25:41
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเริ่มใช้แผนที่เมื่อปี 2498 ครั้งเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทรงมีพระราชดำรัส ว่า ข้อมูลในพื้นที่สำคัญสำหรับการแก้ปัญหา ข้อมูลจากแผนที่สำคัญสำหรับการพัฒนา  แผนที่แผ่นหนึ่งๆ จะคลุมพื้นที่ 700 ตารางกิโลเมตร แต่พื้นที่เสด็จฯ มักกว้างกว่านั้น จึงต้องทรง "ต่อแผนที่" ด้วยพระองค์เอง
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เคยรับสั่งเล่าในรายการวิทยุ "พูดจาประสาช่าง" ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ว่า  "สำนักงานของท่าน คือ ห้องกว้างๆ ไม่มีเก้าอี้  มีพื้น แล้วท่านก้มอยู่กับพื้นแล้วเอากาวติดแผนที่เข้าด้วยกัน แล้วหัวกระดาษต่างๆ  ท่านก็ค่อยๆ ตัดแล้วเรียงแปะเป็นหัวแผนที่ใหม่ เพื่อที่จะได้ทราบว่า แผนที่นั้นเป็นแผนที่ใหม่อันใหญ่ของท่าน  ท่านทำจากแผนที่ระวางไหนบ้าง ...การปะแผนที่เข้าด้วยกัน ท่านทำอย่างพิถีพิถัน แล้วถือเป็นงานที่ใครจะมาแตะต้องช่วยเหลือไม่ได้เลยทีเดียว" และสาเหตุที่ทรงโปรดทำทุกสิ่งด้วยพระองค์เองนั้น "...ท่านบอกว่า คนเป็นช่าง ช่าง หมายถึงงานทำด้วยมือ ทั้งหลายแหล่ ซึ่งการทำอะไรด้วยมือได้ไม่ใช่หมายความว่า มือทำเอง มันมาจากสมอง สมองสั่งให้มือทำจึงจะทำได้   

งานช่าง คือ งานที่ผนวกกันระหว่างสมองกับมือ เพราะฉะนั้นต้องทำเองขีดเอง ลูบคลำมันไปแล้ว มันจะได้จากมือที่ลูบคลำ จากตาที่ดู ย้อนกลับมาที่สมอง ทำให้คิดอะไรขึ้นมาได้"

Share this: