สภาสตรีแห่งชาติฯ เปิดบ้าน ฝึกสอน ร้อยรวมใจสตรีไทยประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

20 พ.ค. 2560 | 09:42:25

สภาสตรีแห่งชาติฯ เปิดบ้าน ฝึกสอน ร้อยรวมใจสตรีไทยประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เมื่อวาน (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๐๐ น
ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิด
โครงการ "ร้อยรวมใจสตรีไทย ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่องานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" โดยมี ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า ผศ.รัตนลักษณ์ ปัญจวุฒิพัฒน์ อาจารย์รุจ ชุมเกษร อาจารย์ ณภัทร ศิรินาวิน และทีมงานวิทยากร เป็นผู้ฝึกสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ให้กับองค์กรสมาชิก จิตอาสา และประชาชนทั่วไป เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ ณ หอประชุมมนังคศิลา บ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง เขตดุสิต กรุงเทพฯ


สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดโครงการ "ร้อยรวมใจสตรีไทยประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์" ด้วย
ความร่วมมือจาก องค์กรสมาชิก มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายความอาลัย น้อมระลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤษภาคม – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. โดยมีระยะดำเนินการดังนี้


ระยะที่ ๑ ​ผลิตจำนวน ๙,๙๙๙ ดอก โดยเริ่มวันแรก ในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมมนังคศิลา ถนนหลานหลวง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ระยะที่ ๒ ​ ผลิตจำนวน ๙๙,๙๙๙ ดอก
ที่ศูนย์ฝึกอาชีพสภาสตรีแห่งชาติฯ อาคารด้านหน้าบ้านมนังคศิลา ทำต่อเนื่อง ตลอด ๑ เดือน ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤษภาคม - ๑๘ มิถุนายน๒๕๖๐ (หยุดวันเสาร์ อาทิตย์) โดยมีสมาชิกสภาสตรีฯ จิตอาสา หมุนเวียนมาช่วยกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์


สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงขอเชิญชวนสตรีไทย และประชาชนทั่วไป ร่วมใจกันเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชระหว่างวันที่ ๑๙ พฤษภาคม – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.(หยุดวันเสาร์ อาทิตย์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานสภาสตรีแห่งชาติฯ โทร ๐๒-๒๘๑-๐๙๕๗


Share this: