สภากาชาดไทย ชวนร่วมงานวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2561 วันที่ 15-19 กันยายนนี้ ที่พาราไดซ์ พาร์ค

14 ก.ย. 2561 | 11:17:04
เนื่องด้วย องค์การ World Marrow Donor Association (WMDA) ได้กำหนดให้วันเสาร์ที่ 3 ของเดือนกันยายน ของทุกปี เป็นวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก (World Marrow Donor Day) เพื่อเป็นวันขอบคุณอาสาสมัครผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต หรือสเต็มเซลล์ทั่วโลก มากกว่า 30 ล้านคน ซึ่งมีผู้ป่วยรอการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์กว่า 50,000 รายต่อปี ในส่วนของประเทศไทย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นสมาชิกขององค์การ WMDA และได้รับมอบหมายจากแพทยสภา ให้ทำหน้าที่จัดหาอาสาสมัครผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ใช่ญาติให้แก่ผู้ป่วย โดยจัดตั้ง “ธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ” เพื่อเป็นศูนย์กลางทะเบียนผู้บริจาคเซลล์ ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ใช่ญาติ มาตั้งแต่ปี 2545 เป็นเวลา 16 ปี แล้ว ในปี 2561 จึงได้กำหนดจัดงาน “วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก ประจำปี 2561”ระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00-18.00 น. ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค เพื่อเป็นการขอบคุณอาสาสมัครและผู้บริจาคสเต็มเซลล์ สร้างความตระหนักเรื่องความจำเป็นในการลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเลือด

บริการตรวจหมู่โลหิตและความเข้มข้นโลหิตฟรี ชมนิทรรศการสเต็มเซลล์ Mix & Match  มิกซ์เราให้เข้ากัน  เกมสนุกชิงรางวัลบนเวที และบูธเกมต่างๆ และการแสดงบนเวทีของศิลปินดารา นักร้อง มากมาย

ในการนี้ จึงได้จัดให้มีพิธีเปิดงาน “วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2561 “ ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ชั้น 3 โซน Beauty and Health ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ โดยมี นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย    เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข  และศิลปิน ดารา ยิปโซ- อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์ ตัวแทนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์  
Share this: