สปอตวิทยุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงาน กปร. ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวพ.FM91 ประจำปี 2562

18 ม.ค. 2562 | 15:46:12
สปอตวิทยุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงาน กปร. ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวพ.FM91 ประจำปี 2562 
 
สปอตวิทยุ ตอนที่ 1 : แนะนำสำนักงาน กปร. ออกอากาศทางสถานีวิทยุสวพ.FM91
 
สปอตวิทยุ ตอนที่ 2 : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แหล่งความรู้คู่ธรรมชาติ
สปอตวิทยุ ตอนที่ 3  : สำนักงาน กปร. เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards
​ 
สปอตวิทยุ ตอนที่ 4 สำนักงาน กปร. เปิดรับสมัคร โครงการ RDPB Camp รุ่นที่ 9 
 
สปอตวิทยุ ตอนที่ 5 การประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 ​
สปอตวิทยุ ตอนที่ 6  สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 10


 

Share this: