สปอตวิทยุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงาน กปร. ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวพ.FM91

18 ม.ค. 2562 | 15:46:12
สปอตวิทยุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงาน กปร. ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวพ.FM91
 
สปอตวิทยุ ตอนที่ 1 : แนะนำสำนักงาน กปร. ออกอากาศทางสถานีวิทยุสวพ.FM91
 
สปอตวิทยุ ตอนที่ 2 : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แหล่งความรู้คู่ธรรมชาติ

 

Share this: