สปอตวิทยุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงาน กปร. ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวพ.FM91

30 มี.ค. 2561 | 14:41:55
สปอตวิทยุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงาน กปร. ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวพ.FM91

 
สปอตวิทยุตอนที่1 รายการ “ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ประโยชน์สุขปวงประชา“ ทางสถานีวิทยุสวพ.FM91 โดย สำนักงาน กปร. 
สปอตวิทยุตอนที่ 2 โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 8 ทางสถานีวิทยุสวพ.FM91 โดย สำนักงาน กปร.

Share this: