สปอตวิทยุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงาน กปร. ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวพ.FM91

30 มี.ค. 2561 | 14:41:55
สปอตวิทยุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงาน กปร. ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวพ.FM91

 
สปอตวิทยุตอนที่1 รายการ “ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ประโยชน์สุขปวงประชา“ ทางสถานีวิทยุสวพ.FM91 โดย สำนักงาน กปร.
 
 
สปอตวิทยุตอนที่ 2 โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 8 ทางสถานีวิทยุสวพ.FM91 โดย สำนักงาน กปร.
 
สปอตวิทยุตอนที่ 3 รับสมัครโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 8
 
สปอตวิทยุตอนที่ 4 งานสัมมนาวิชาการ "โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 7
 
สปอตวิทยุ ตอนที่ 5 ​สำนักงาน กปร. ผู้สานต่องานพระราชดำริ
 
สปอตวิทยุ ตอนที่ 6  ช่องทางติดตามข่าวสาร สำนักงาน กปร.
 
สปอตวิทยุ ตอนที่ 7  “ชมศูนย์ฯ ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ประจำปี 2561

Share this: