สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงาน กปร. ประจำปี 2563

20 ม.ค. 2563 | 13:44:18
สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงาน กปร. ประจำปี 2563 ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวพ.FM91

 
 

​สปอร์ตวิทยุประชาสัมพันธ์ตอนที่ 1 เรื่อง สืบสานงานพัฒนา
 
 

​สปอร์ตวิทยุประชาสัมพันธ์ตอนที่ 2 เรื่อง การประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards ในการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่
 
 
 
 

Share this: