สนช. มอบรางวัลคลิปโครงการ "หยุดตายบนท้องถนน ด้วยอาสาตาจราจร"

14 มี.ค. 2561 | 15:21:30
สนช. มอบรางวัลคลิปโครงการ "หยุดตายบนท้องถนน ด้วยอาสาตาจราจร" 

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.00น. ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1

คณะทำงานจัดทำแผนและมาตรการลดการสูญเสียจากภัยบนท้องถนน โดยมีนายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช ประธานคณะทำงาน ได้จัดพิธีมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้กับเจ้าของคลิป ในโครงการ“หยุดตายบนท้องถนน ด้วยอาสาตาจราจร” โดยมีประธานคณะกรรมการบูรณาการประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน (นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

สำหรับพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้จะเป็น ครั้งที่ 2 มีคลิปที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะทำงานเพื่อเข้ารับรางวัล จำนวน 3 คลิป

รางวัลที่ 1 ชื่อคลิป "รถตู้นักเลง" เป็นเหตุการณ์ คนขับรถตู้ขับรถมีลักษณะ ขับรถปาดหน้าไปมา ถือเป็นภัยในการใช้รถ ใช้ถนน ไม่ควรเอามาเป็นเยี่ยงอย่าง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน เหตุเกิดที่ถนนต่างระดับเสรีไทย เจ้าของคลิป ไม่ประสงค์ออกนามและไม่ประสงค์รับรางวัล

รางวัลที่ 2 ชื่อคลิป "จังหวะนี้ใครผิด" เป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุที่มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ไม่ถูกกฎจราจรซึ่งเผยแพร่ให้คน ใช้รถ ใช้ถนนทราบและหลีกเลี่ยงต่อไป เหตุเกิดที่จังหวัดภูเก็ต เจ้าของคลิป ชื่อ นายอรรถพล หลิมปานนท์

รางวัลที่ 3 ชื่อคลิป "กระบะสวนเลน" เป็นเหตุการณ์ที่คนขับรถกระบะกระทำผิดกฎหมายจราจร จนเป็นเหตุให้ผู้ใช้ถนนมาตามปกติ ได้รับอุบัติเหตุ ถือเป็นการเตือนภัยผู้ใช้รถ ใช้ถนน เหตุเกิดที่จังหวัด สุพรรณบุรี เจ้าของคลิป ชื่อ นายอารีคาน ปาทาน

สำหรับโครงการดังกล่าว มีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สำนักเลขาธิการรัฐสภา , มูลนิธิเมาไม่ขับ , สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , กรมการขนส่งทางบก , กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย , สถานีวิทยุสวพ.FM91 ฯลฯ เป็นผู้พิจารณาคลิปและมอบรางวัลให้ทุกเดือน โดยท่านสามารถส่งคลิปอุบัติเหตุจากกล้องหน้ารถได้ที่เฟซบุค ชมรมกล้องหน้ารถ และ สวพ.FM91 ทั้งนี้อาสาตาจราจรทุกท่านสามารถส่งคลิปมาที่ช่องทางหลัก คือ เพจชมรมกล้องหน้ารถ และสถานีวิทยุ สวพ.FM91

การพิจารณาให้รางวัล - รางวัลที่ 1 จำนวน 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร - รางวัลที่ 2 จำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร - รางวัลที่ 3 จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
Share this: