สถิติ“จอมปาด-จอมเบียด” รวม 7 วัน ตรวจจับได้ 149,648 ราย

16 พ.ค. 2561 | 10:32:28
สถิติ“จอมปาด-จอมเบียด” รวม 7 วัน ตรวจจับได้ 149,648 ราย
จุดที่มีผู้ฝ่าฝืนมากที่สุด คือ ทางลอดแยกห้วยขวาง จำนวน 15,653 ราย รองลงมา คือแยกสามเหลี่ยมดินแดง จำนวน 12,637 ราย และสะพานศิริราชด้านอรุณอมรินทร์ จำนวน 11,789 ราย

Share this: