สถานการณ์น้ำท่วมใน จ.ตราด เริ่มดีขึ้น บางพื้นที่จ่ายกระแสไฟฟ้าได้แล้ว...

16 ก.ย. 2562 | 19:39:49
รายงานเหตุการณ์อุทกภัย ในพื้นที่ จ.ตราด ข้อมูลวันที่ 17 กันยายน 2562 

-พื้นที่เกาะช้าง ระดับน้ำลดลง บางจุดเริ่มแก้ไข ฟื้นฟู เขตพื้นที่บ้านบางเบ้า- ที่พักโลนลี่บีช ไฟฟ้าเริ่มใช้การได้ แต่ยังเฝ้าระวังต่อเนื่อง 

-ถนนสุขุวิท ตราด-คลองใหญ่ ระดับน้ำลดลง รถสามารถวิ่งได้ตามปกติ 

-พื้นที่ ต.ท่ากุ่ม ระดับน้ำลดลง ถนนใช้การได้แต่ยังมีน้ำท่วมบนผิวการจราจร ยังเฝ้าระวังต่อเนื่อง 

-พื้นที่ ต.ห้วยแร้ง ม.6 โค้งยายจันท์ น้ำยังท่วมผิวการจราจร รถเล็ควรหลีกเลี่ยง ระดับน้ำในพื้นที่ลดลงเล็กน้อย ยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ขอบคุณข้อมูลจาก วิพากษ์เมืองตราด (TRAT)

Share this: