สถานการณ์น้ำท่วมถนน "นครศรีฯ สงขลา พัทลุง"

02 ธ.ค. 2560 | 16:53:24

กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักบำรุงทาง เปิดเผยว่า สถานการ์ณอุทกภัย แบ่งได้ดังนี้

1. สถานะปัจจุบัน ทช. ประสบอุทกภัย 10 จังหวัดได้รับผลกระทบ 90 สายทาง 137 แห่ง
- ผ่านได้ 57 สายทาง (98 แห่ง)
- ผ่านไม่ได้ 33 สายทาง (99 แห่ง)
• น้ำท่วมสูง 30 สายทาง (36 แห่ง)
• ถนนขาด/โครงสร้างทางชำรุด 1 สายทาง (1 แห่ง) -ทางหลวงชนบทสาย นศ.4095 แยกทางหลวงหมายเลข 4186-บ้านห้วยตง อำเภอนบพิตำ จังหวดนครศรีธรรมราช
• คอสะพานขาด/ทรุดตัว 2 สายทาง (2 แห่ง)
- ทางหลวงชนบทสาย สข.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 42-บ้านป่ากอ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
- ตง.004 สะพานข้ามคลองลำพิกุล อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
 

2. ข้อมูลสะสมตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. – 1 ธ.ค. 2560 ทช. ประสบอุทกภัย 59 จังหวัดได้รับผลกระทบ 473 สายทาง
เข้าสู่ภาวะปกติ 383 สายทางคงเหลือที่ได้รับผลกระทบ 90 สายทาง

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนและปักแนวเขตเส้นทางเพื่อให้ประชาชนสัญจรด้วยความระมัดระวังแล้ว เช่น ทางหลวงชนบทสาย พท. 5051 แยก ทช. พท.4026-บ้านท่าเนียน อ.ปากพะยูน และทางหลวงชนบทสาย พท. 4026 แยกทล.4181-บ้านชะเเล้ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

ขอให้ประชาชนโปรดสังเกตป้ายจราจร เตือนระดับน้ำหรือป้ายหลีกเลี่ยงเส้นทาง  โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่สายด่วนทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท ในพื้นที่ ในวันและเวลาราชการ


Share this: