พสกนิกรพร้อมใจใส่เสื้อเหลืองร่วมงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ปีที่ 3 ตามรอยพ่อ รพ.ศิริราช

13 ต.ค. 2562 | 14:31:22
ศิริราช เชิญชวนร่วมงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ปีที่ 3 ตามรอยพ่อ

เนื่องในวาระครบ 3 ปี การเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้จัดงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ปีที่ ๓ ตามรอยพ่อ ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. ณ รพ.ศิริราช
.
เวลา 13.00- 15.00 น. ปาฐกถาในหัวข้อ “ตามรอยพ่อ” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โดยมีพสกนิกรชาวไทย พร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองร่วมรับฟังอย่างเนืองแน่น

เวลา 15.00-15.45 น. สวดพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี 

เวลา 15.52 น. พิธีเจริญจิตภาวนา 9 นาที  ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี 

เวลา 16.15-17.45 น. การบรรเลงดนตรีและขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์  โดยนักร้องกิตติมศักดิ์ อาทิ จินตนา สุขสถิตย์ รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส จิตติมา เจือใจ วินัย พันธุรักษ์ สันติ ลุนเผ่ ศรวณี โพธิเทศ นัดดา วิยกาญน์ ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ ศรีไศล สุชาติวุฒิ อุมาพร บัวพึ่ง โดยวงดนตรีลูกกรุง กระทรวงวัฒนธรรม 

เวลา 17.45-17.59 น. พิธีศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ  

เวลา 18.00 น. เคารพธงชาติ และอัญเชิญบทเพลงความฝันอันสูงสุด 
Share this: