วีอาร์ 009 น้ำพระทัยและความห่วงใยที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

28 ต.ค. 2560 | 05:16:06

 

 

เกิดเหตุวาตภัยครั้งใหญ่ เมื่อ ..2539 ซึ่งส่งให้เกิดความเสียหายในหลายพื้นที่ของ .สวนผึ้ง .ราชบุรี ขณะที่การดำเนินความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบาก ด้วยถนนหลายสายถูกตัดขาด ทั้งการติดต่อสื่อสารยังเต็มไปด้วยอุปสรรคปัญหาจากสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจ นานนับชั่วโมง สถานีควบคุมข่าย .ราชบุรี ไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้

 

ท่ามกลางนาทีแห่งความเป็นความตาย เจ้าหน้าที่ศูนย์สายลมที่เป็นศูนย์กลางประสานงานกรณีภัยพิบัติซึ่งกำลังว้าวุ่นใจ จู่ๆ ได้ยินเสียงเรียกศูนย์จากสายลม วีอาร์ 009”

 

เจ้าหน้าที่ทุกคนต่างสงบคำและตั้งใจฟังเสียงเจ้าของสัญญาณเรียกขานวีอาร์ 009 ซึ่งให้คำแนะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเรื่องสัญญาณขาดหาย กระทั่งสามารถสื่อสารกับคนในพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้ในที่สุด

 

ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงวิทยุติดต่อเข้ามา พระราชทานคำแนะนำวิธีการติดตั้งข่ายสื่อสารเพื่อติดต่อระหว่างผู้ที่จะเข้าไปยังพื้นที่ว่า วิธีการที่น่าจะเป็นไปได้และทำได้ไม่ยากคือหารถที่มีวิทยุแล้วขับไปตั้งในที่สูงในจังหวัดราชบุรี ขณะเดียวกันด้วยเป็นพื้นที่ที่ประสบวาตภัยก็อาจจะเอารถเข้าไปไม่ได้ ควรจะเอารถจักรยานยนต์เข้าไป แต่ที่สำคัญคือการเข้าไปอาจจะต้องใช้เวลาเยอะ ก็ต้องเตรียมแบตเตอรี่สำรองเข้าไป ให้หุ้มแบตเตอรี่ด้วยฉนวนเพื่อป้องกันไม่ให้ขั้วแบตเตอรี่โดนเหรียญหรือพวงกุญแจที่จะไปทำให้ขั้วเกิดความเสียหาย คือพระองค์ท่านทรงละเอียดรอบคอบมาก การดำเนินงานช่วยเหลือของกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นประสบความสำเร็จได้ด้วยดี

 

คุณ มนัส ทรงแสง อดีตรองอธิบดีกรมไปรณีย์โทรเลข และอดีตรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวว่ากิจการวิทยุสมัครเล่นเกิดขึ้นได้เพราะพระองค์ท่าน ซึ่งเป็นบิดาแห่งวิทยุสื่อสารของไทย พระองค์ท่านทรงสนพระทัยการติดต่อสื่อสารทางวิทยุในเครือข่ายวิทยุสมัครเล่น ทรงทดลองการแพร่กระจายคลื่นวิทยุและการรับสัญญาณด้วยพระองค์เอง


Share this: