วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ตรวจเยี่ยมจุดเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ช่วงสงกรานต์ ถนนราชพฤกษ์ ถนนกัลปพฤกษ์

16 เม.ย. 2561 | 21:07:07

นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงทางและสะพาน) พร้อม นายสมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่พร้อมมอบสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญกำลังในการปฎิบัติงาน ณ จุดเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ถนนกัลปพฤกษ์ (กม.ที่ 4 + 900) และถนนราชพฤกษ์ (กม.ที่ 14 + 200) ซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ของกรมทางหลวงชนบท โดยมีนายรัฐ หอมบุหงา ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทกัลปพฤกษ์ นายสุพจน์ แจ้งยอดสุข ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทนครอินทร์ นายเผชิญ คงทุง ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทราชพฤกษ์ และนายธงชัย วิจิตรวรรณพัสดุ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทชัยพฤกษ์ ให้การต้อนรับ และสรุปผลการปฏิบัติงานในภาพรวม ทั้งนี้ได้เยี่ยมศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 1146 โดยมีนายวทัญญู ฐิตานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย ให้การต้อนรับ พร้อมสรุปการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

ทั้งนี้ วิศวกรใหญ่ฯ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เข้มงวดในมาตรการความปลอดภัย 777 ยกกำลัง 3 ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม "ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด" เมาไม่ขับ พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่สละเวลาในช่วงวันหยุดเทศกาลมาปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนจะเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานคร เพราะประชาชนอาจจะเหนื่อยล้าจากการเดินทาง หากพบเหตุ สอบถามเส้นทาง สามารถโทรสายด่วน 1146 กรมทางหลวงชนบทได้ 24 ชั่วโมง


Share this: