วิริยะประกันภัย ร่วมใจขายข้าวช่วยชาวนาไทย

17 ก.พ. 2560 | 11:01:37
นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวกิจกรรม “ประกันภัยร่วมใจ จัดหน่วยเคลื่อนที่ขายข้าวช่วยชาวนา” ซึ่งสมาคมประกันวินาศภัย ร่วมกับ ภาคธุรกิจประกันวินาศภัย จัดขึ้น เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวนา พร้อมกันนนี้บริษัทฯ ยังได้ส่งรถโมบายเพื่อรับข้าวจำนวน 1.5 ตัน จากสมาคมฯ ไปยังบริษัทวิริยะประกันภัย สำนักงานใหญ่ รวมถึงระดมพลวิริยะจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจช่วยกันนำข้าวมาจำหน่ายภายในอาคารสำนักงานใหญ่อีกด้วย โดยมีการจัดแถลงข่าวจัดขึ้น ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว สืบเนื่องจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความเดือดร้อนของชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากภาวะราคาข้าวตกต่ำ จึงได้ดำเนิน “โครงการประกันภัย ให้ข้าวเป็นของขวัญ” ขึ้น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวนา โดยร่วมกับบริษัทประกันภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพนักงานบริษัทหรือมอบเป็นของขวัญให้กับลูกค้าในโอกาสสำคัญต่างๆ

ทั้งนี้ เนื่องจากยังมีผลผลิตข้าวที่ไม่สามารถระบายออกสู่ตลาดหรือผู้บริโภคได้อีกเป็นจำนวนมาก สมาคมฯ จึงได้สานต่อโครงการฯ จัดกิจกรรม “ประกันภัยร่วมใจ จัดหน่วยเคลื่อนที่ขายข้าวช่วยชาวนา” พร้อมเชิญชวนบริษัทประกันภัย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ตลอดจนมีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวนามีศักยภาพและประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนต่อไป
 
Share this: