วิริยะประกันภัยจับมือการบินไทยส่งถุงยังชีพช่วยชาวใต้

12 ม.ค. 2560 | 06:56:41
นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) ส่งมอบถุงยังชีพชุดแรกจำนวน 3,000 ถุงให้กับนายสุชาติ ประทีปลัดดา ผู้แทนบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ โดยได้ลำเลียงถุงยังชีพนี้ขึ้นเที่ยวบินที่ TG249 ไปลงยังสนามบินนานาชาติกระบี่ ซึ่งนับเป็นเที่ยวบินแรกที่การบินไทยเปิดให้บริการลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ทางอากาศให้กับหน่วยงานต่างๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ สถานีขนส่งสินค้าภายในประเทศ การบินไทย สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

สำหรับการร่วมมือในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการ “ธารน้ำใจวิริยะประกันภัย เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้” อันเกิดจากกลุ่มจิตอาสาวิริยะประกันภัยในสังกัดฝ่ายปฏิบัติการภาค 5(ภาคใต้) โดยเฉพาะศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนหาดใหญ่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี ซึ่งได้ออกไปบริการเคลมสินไหมรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมอย่างทันท่วงที ด้วยโมเดล “First Add” อันเป็นระบบที่วิริยะประกันภัยได้คิดค้นขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมเมื่อครั้งมหาอุทกภัยปี 54 ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้เอาประกันภัย ปฏิบัติการเคลมสินไหมรถยนต์น้ำท่วมที่ดำเนินการอย่างรวดเร็ว ทำให้กลุ่มพนักงานเหล่านี้ได้การรับรู้อย่างรวดเร็วเช่นกันว่า ประชาชนในแต่ละพื้นที่เดือดร้อนแสนสาหัส ดังนั้น จึงได้ขอความช่วยเหลือมายังวิริยะจิตอาสาในพื้นที่ภาคใต้ และส่วนกลาง ตลอดไปถึงภาคอื่นๆ ทั่วไทย ให้จัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ลงไปช่วยเหลือ โดยใช้ที่ทำการศูนย์ฯ/สาขาสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และหาดใหญ่ เป็นศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ ซึ่งในเบื้องต้นได้ดำเนินการจัดทำอาหารพร้อมทาน และถุงยังชีพ 1,500 ชุด ส่งต่อให้กับศูนย์ฯ/สาขา ตัวแทน ศูนย์ซ่อมรถยนต์ ตลอดไปถึงคู่ค้า อาทิ ดีลเลอร์รถยนต์ ฯลฯ ที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ จัดส่งพนักงานในสังกัดของตนเอง กระจายกำลังออกไปมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์และอาหารพร้อมทานถึงมือผู้ประสบภัยโดยตรงได้อย่างรวดเร็วและทันต่อความต้องการต่อเมื่อเส้นทางการขนส่งทางภาคใต้ถูกตัดขาดจากกรณีน้ำท่วมที่อำเภอบางสะพาน ทางผู้บริหารระดับสูงของบริษัทวิริยะประกันภัย จึงได้ประสานขอการสนับสนุนไปยังการบินไทยและบางกอกแอร์เวย์ จนเกิดเป็นความร่วมมือช่วยกันลำเลียงถุงยังชีพไปสู่ภาคใต้
ล่าสุดได้มีการลำเลียงถุงยังชีพไปช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่บางสะพานอีก 1,000 ถุง ด้วยวิธีบริหารจัดการเดียวกันคือใช้สรรพกำลังทั้งพนักงานของบริษัท ตัวแทนนายหน้า ศูนย์ซ่อมฯในสังกัดตลอดไปถึงคู่ค้าร่วมกันกระจายสิ่งของไปส่งถึงมือผู้ประสบภัยโดยตรง

ณ ปัจจุบันบริษัทฯได้จัดทำถุงยังชีพจัดส่งไปแล้ว 5,000 ถุง รวมไปถึงอาหารพร้อมทานที่ได้มีการปรุงในพื้นที่ที่ประสบภัยอีกด้วย
Share this: