วิทยุสื่อสารทรงงาน รัชกาลที่ ๙ "พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์" หนึ่งในนิทรรศการพระเมรุมาศ

14 พ.ย. 2560 | 03:28:49
วิทยุสื่อสารทรงงาน รัชกาลที่ ๙ " พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์  " 
 
ในระยะแรกที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  (รัชกาลที่ ๙) ทรงงานพัฒนาชนบท ยังไม่มีเครื่องมือสื่อสารคุณภาพสูงเช่นปัจจุบัน ทรงใช้ "วอล์คกี้ - ทอล์คกี้" ติดต่อสั่งการในขบวนเสด็จ รับ-ส่งข่าวด่วน หรือคำร้องในกรณีที่มีความต้องการช่วยเหลือฉุกเฉิน ในห้องทรงงานจะมีวิทยุสื่อสารติดตั้งไว้เพื่อทรงรับฟัง 'ข่าวชาวบ้าน' ขณะที่ทรงงานอื่นๆ ไปพร้อมกัน โดยพระนามเรียกขานทางวิทยุสื่อสารว่า "VR 009"

นิทรรศการพระเมรุมาศ รับชมได้ตั้งแต่วันที่ ๒ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๒๒.๐๐ น. 


จากส่วนหนึ่งของ นิทรรศการพระเมรุมาศ
Share this: