วันเด็กปีนี้ เสาร์ที่ 13 ม.ค.61 น่านฟ้าไทยเหนือ สนามบินดอนเมือง จะเต็มไปด้วยความฝันของเด็กไทย

12 ม.ค. 2561 | 07:08:54

น่านฟ้าจะเต็มไปด้วยความฝันของเด็กไทย
วันเด็กปีนี้ เสาร์ที่ 13 ม.ค.61 น่านฟ้าไทยเหนือ สนามบินดอนเมือง จะเต็มไปด้วยความฝันของเด็กไทย

*** สำหรับหลายท่านที่เดินทางโดยใช้ท่าอากาศยานดอนเมือง อย่าลืมวางแผนการเดินทางโดยเผื่อเวลาด้วยนะครับ ***


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมการแสดงภาคอากาศของอากาศยานประเภทต่างๆ ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ในวันที่ 13 ม.ค.61 ระหว่างช่วงเวลา ดังนี้ครับ
08.15 – 08.20 F - 16
08.20 – 08.25 AU - 23 (Peacemaker)
08.25 – 09.05 F - 16, EC 725
10.00 – 10.20 Gripen
11.30 – 11.45 CT - 4
11.45 – 12.00 PC - 9
12.30 – 12.50 AU - 23
12.50 – 13.30 F 16, EC 725
14.30 – 14.50 Gripen


Share this: