วันที่ 12 - 17 ธ.ค. 62 และวันที่ 22 - 24 ธ.ค.62 แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนลาดพร้าว เพื่อติดตั้งคานชิ้นส่วนคานคอนกรีตในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

10 ธ.ค. 2562 | 19:06:35
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วง ลาดพร้าว - สำโรง ประชาสัมพันธ์แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) 2 ช่องจราจร ฝั่งขาออก บนถนนลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าว 113 ระยะทาง 500 เมตร และปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนสะพานข้ามแยกบางกะปิ ฝั่งขาเข้าและขาออก ในวันที่ 12 - 17 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2562 ช่วงเวลา 22.00 - 05.00 น. เพื่อดำเนินงานติดตั้งชิ้นส่วนคานคอนกรีตสำเร็จรูป สำหรับสถานีบางกะปิ ทั้งนี้ผู้ใช้ทางบนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาออก ให้ใช้ช่องทางพิเศษ 1 ช่องทางฝั่งขาเข้า ทดแทน และไม่สามารถใช้ช่องจราจรบนสะพานข้ามแยกบางกะปิได้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ทางโครงการฯ ขออภัยในความไม่สะดวก 

 
Share this: