วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ขยายเวลาเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระบรมราชสรีรางคาร ในหลวง รัชกาลที่ ๙

11 ต.ค. 2561 | 16:21:56
วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ขยายเวลาเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระบรมราชสรีรางคาร ในหลวง รัชกาลที่ ๙
จากเดิม เวลา ๐๖.๐๐น. -๑๗.๐๐น. ของทุกวัน เป็นเวลา ๐๖.๐๐น. -๒๑.๐๐น. ตลอดวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ (วันคล้ายวันสวรรคต) 

cr. Anomatas Joe
Share this: