ลืมถุงพลาสติก และซองไปรษณีย์

29 ม.ค. 2559 | 15:50:14
คุณ เยาวมาลย์ โมขทิพย์ ลืมถุงพลาสติก ซองไปรษณีย์ ระบุชื่อคุณเยาวมาลย์ โมขทิพย์ ลืมไว้บนรถแท็กซี่ สีเขียว-เหลือง ทะเบียน 1มก-1398 กทม. ลงลาดพร้าว 87 เมื่อคืนนี้ เวลา 23.30 น.

Share this: