ลืมกล่องพัสดุไว้ในรถแท็กซี่ !!

14 ส.ค. 2563 | 16:45:37
คุณรักติบูล แจ้งลืมกล่องพัสดุ ของ Kerry สีน้ำตาล มีจ่าหน้าผู้รับชื่อ : ชณิชา วัฒนคุณ คาดว่าลืมบนรถแท็กซี่ สีเขียว-เหลือง ไม่ทราบทะเบียน ขึ้นมาจาก แถวเพชรบุรี มักกะสัน ไปลงที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี เวลา 14.30 - 15.00 น. วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ท่านใดเก็บได้ติดต่อกลับ สวพ.FM91

 
Share this: