ร่วมบริจาค เวชภัณฑ์ สีทาบ้าน อุปกรณ์กีฬา ในโครงการ คาราวานจิตอาสา สร้างคุณค่าสู่ชุมชุน สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

14 ก.ค. 2560 | 17:27:58
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัด “โครงการ “คาราวานจิตอาสา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน” เพื่อนำสิ่งของไปมอบให้แก่โรงเรียนใน          6 จังหวัด ได้แก่  โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง  ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โรงเรียนวัดคูบัว ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส  ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง ตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนชุมชนวัดอำเภอศิริวงศ์ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวันที่  23 กรกฎาคม 2560

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเวชภัณฑ์ ยาสามัญประจำบ้าน  สีทาบ้าน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ ได้ที่ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์           02-252 5002-3 กด 1 ในเวลาราชการ หรือ 094-495 0479 คุณาวุฒิ   ศรีปัญญา 

Share this: