รายการวิทยุ ชุด "ร้อยดวงใจ สืบสานงานพัฒนา”

18 ม.ค. 2562 | 15:34:41

รายการวิทยุ ชุด "ร้อยดวงใจ สืบสานงานพัฒนา” รายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ สำนักงาน กปร. กับสถานีวิทยุ สวพ.FM91 นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมตลอดจนผลสำเร็จที่เกิดจากแนวพระราชดำริ ในการพัฒนาด้านต่างๆ ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีมากกว่า 4,000 โครงการ เพื่อให้คุณผู้ฟังรับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขและความสุข ให้กับพสกนิกรชาวไทย
 
ตอนที่ 1 สำนักงาน กปร. กับการดำเนินงาน ในปี 2562 พร้อมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ตอนที่ 2  สามดำมหัศจรรย์ พัฒนาสู่ความสำเร็จ ยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย
 
ตอนที่ 3 น้ำพระราชหฤทัย...สู่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
ตอนที่ 4 โครงการฝึกอบรมนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 8
 
ตอนที่ 5 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
ตอนที่ 6โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยฯ ...น้ำพระราชหฤทัย ดับทุกข์เข็น
ตอนที่ 7 สืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ
ตอนที่ 8 โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ : สืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ในพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ตอนที่ 9 องคมนตรี ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตอนที่ 10 โครงฝายห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอำนาจเจริญ

ตอนที่ 11 หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 8

ตอนที่ 12 ดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจราษฎร สู่โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาซับแกงไก่ฯ
ตอนที่ 13 สืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
ตอนที่ 14 ฝายน้ำล้น  แหล่งน้ำชุบชีวิตราษฎรบ้านแซร์ออ
ตอนที่ 15 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขยายผลความสำเร็จสู่ราษฎร 
 
ตอนที่ 16 โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้นแบบสร้างสุขสู่ชุมชน

ตอนที่ 17 การติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี ของพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี

 

Share this: