รัฐมนตรีฯ สธ. ย้ำ.! เสนอขอตำแหน่งข้าราชการ พยาบาล 8,792 ตำแหน่งเข้า ครม. สัปดาห์หน้า

19 พ.ค. 2560 | 14:54:01
 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ตามที่ได้เข้าพบและปรึกษานายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือเกี่ยวกับทางออกการขอตำแหน่งข้าราชการใหม่ ให้กับพยาบาลลูกจ้างที่ยังรอการบรรจุ ซึ่งท่านรองนายกฯ ได้พิจารณาถึงความจำเป็นของกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องให้บริการที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพแก่ประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพ จึงได้เห็นชอบให้มีการทบทวนมติ ครม. เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ตามที่ รมว.สธ.เสนอ และได้ประชุม คปร. เพื่อให้มีการพิจารณาอีกครั้งเมื่อวานนี้ (18 พฤษภาคม 2560) ซึ่ง คปร. มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข ทบทวนข้อเสนอในการขออัตราเพิ่มใหม่ จำนวน 8,792 ตำแหน่ง โดยมีเงื่อนไขให้กระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงประสิทธิภาพ และทำแผนกำลังคน เพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาว ซึ่งตนได้กำชับให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการตามเงื่อนไขของ คปร. ดังกล่าว

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว หลังจากที่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ยังขาดแคลนกำลังคน โดยเฉพาะพยาบาล เป็นปัญหาวิกฤตเร่งด่วน ต้องได้รับการแก้ไขภาวะสมองไหลที่เกิดขึ้น ทำให้กระทรวงไม่สามารถขยายบริการที่จำเป็นรองรับประชาชนได้ และพิจารณาถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หากไม่สามารถรักษาพยาบาลไว้ในระบบจะเป็นปัญหารุนแรงในอนาคต ได้แก้ไขปัญหา 2 แนวทางพร้อมกัน คือการขอกำหนดตำแหน่งพยาบาลเพิ่มใหม่ในครั้งนี้ และแนวทางที่บรรลุผลสำเร็จไปแล้วคือการทำให้พยาบาลมีความก้าวหน้า และแก้ไขเยียวยาให้เงินเดือนไม่ตัน ส่วนการบริหารจัดการกระบวนการทำงาน ให้ลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของพยาบาล เช่นการใช้ผู้ช่วยพยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ธุรการหอผู้ป่วย เป็นต้น

“ขอย้ำว่า การบรรจุพยาบาลในครั้งนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี เข้าใจถึงความจำเป็นในการขอเพิ่มตำแหน่งข้าราชการพยาบาล โดยใช้อัตราว่างของกระทรวงฯ 2,200 คน บวกกับที่ขอใหม่ 8,792 คน บรรจุใน 3 ปี ซึ่งจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า เป็นการยืนยันว่าเป็นการบรรจุครั้งใหญ่มากของพยาบาล ซึ่งทำให้การรอบรรจุสามารถหมุนได้ใน 3 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2562) และคิดว่า ในอนาคตการบรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการจะมีปัญหาน้อยลง เพราะได้มองไปข้างหน้าแล้วว่าตำแหน่งเกษียณ และการเพิ่มใหม่สมดุลกันพอดี จะเพิ่มใหม่ก็ไม่มาก จะใช้อัตรากำลังที่เหมาะสมกับภาระงาน และพยายามจะลดทอนงานของพยาบาล โดยจัดผู้ช่วยพยาบาลให้ทำงานแทน ซึ่งตอนนี้กระทรวงก็ได้ดำเนินการแล้ว” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว


Share this: