รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

12 ต.ค. 2562 | 10:52:40
   รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง

    เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต  รัฐบาลจึงเห็นสมควรดำเนินการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ดังนี้

เวลา ๐๖.๔๕ น.     พิธีทำบุญตักบาตร สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๔๘๙ รูป ณ ท้องสนามหลวง

เวลา ๐๘.๓๐ น.     พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง

เวลา ๑๐.๐๐ น.     กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคู คลอง ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ วัดธรรมาภิรตาราม เขตดุสิต

เวลา ๑๙.๐๐ น.     พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยผู้ร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา ๘๙ วินาที

เวลา ๑๙.๔๕ น.     การแสดงดนตรีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “สายน้ำแห่งความห่วงใย สู่ไทยทั่วหล้า” ณ ท้องสนามหลวง

    สำหรับการจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค ทุกจังหวัดจะจัดพิธีพร้อมกับส่วนกลาง ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คู คลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกฯ ในต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลไทยในต่างประเทศจะจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม


   พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีเหลืองในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒  และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเดินทางไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ รัฐบาลได้จัดบริการขนส่งโดยสารสาธารณะให้บริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้

ขสมก. จัดรถบริการ รับ-ส่งฟรี ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ๓ เส้นทาง
 ๑.อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถึง สนามหลวง
 ๒. วงเวียนใหญ่ ถึง สนามหลวง
 ๓. หัวลำโพง ถึง สนามหลวง

บริการโดยสารทางน้ำ มีบริการเรือ รับ-ส่งฟรี ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น.
 ท่าวัดอรุณ - ท่าวัดระฆัง - ท่าช้าง

มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการให้บริการแท๊กซี่ ๒ จุด ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
 ๑. ร้านอาหารสกายไฮต์
 ๒. กองสลากเก่า
Share this: