ระวัง ! กลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

15 ก.ย. 2563 | 15:02:12
ระวัง ! กลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  โปรดตรวจสอบ บัตรประจำตัวพนักงาน หนังสือมอบหมายจาก PEA ก่อนอนุญาตให้ตรวจสอบมิเตอร์

หากพบมิจฉาชีพแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือ โทร 1129 PEA CALL CENTER 
Share this: