รอง โฆษก คสช. เผย 5 วันสงกรานต์ 2561 ยึดรถ "เมาแล้วขับ" กว่า 1 หมื่นคัน

16 เม.ย. 2561 | 12:52:41
 

วันที่ 16 เมษายน 2561 พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวว่า ภาพรวมการจัดงานสงกรานต์ทั่วประเทศช่วง 5 วันที่ผ่านมา (11-15 เม.ย.) พบว่า ทุกภาคส่วนพร้อมใจกันจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย และดำรงไว้ซึ่งการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ตามที่รัฐบาลขอความร่วมมือ โดยพบว่าการจัดงานทั้งในกรุงเทพมหานคร แหล่งท่องเที่ยว และตามจังหวัดต่างๆ เป็นไปด้วยความคึกคักสนุกสนาน ผู้ร่วมงานต่างมีความสุข


อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ประชาชนจำนวนมากกำลังเดินทางกลับ ทำให้การสัญจรในเส้นทางต่างๆ หนาแน่นเป็นระยะ และคาดว่าจะหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งอำนวยความสะดวกด้านการสัญจรอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ สำหรับสถิติการตรวจพบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับขีเมื่อวันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา แบ่งเป็น รถจักรยานยนต์ พบการกระทำความผิด 52,698 ครั้ง เจ้าหน้าที่ยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้2,999 ราย จำเป็นต้องยึดไว้ 2,069 คัน และส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดี 41,443 คน รถโดยสารสาธารณะ/ รถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 38,956 ครั้งเจ้าหน้าที่ยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ 3,544 ราย ยึดรถยนต์ 814 คัน ผู้กระทำความผิดดำเนินคดี 24,936 คน

ภาพรวมช่วง 5 วันที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการความปลอดภัย ดื่มไม่ขับไว้แล้ว 10,099 คัน ประกอบด้วยย รถจักรยานยนต์ 7,372 คัน และรถยนต์ 2,727 คัน และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด รถจักรยานยนต์ 113,450 คน รถโดยสารสาธารณะ/ รถยนต์ส่วนบุคล 69,898 คน


Share this: