รองผู้ว่าฯ "จักกพันธุ์" มั่นใจ "เขื่อนคลองลาดพร้าว" เขตลาดพร้าว ต้นแบบ 8 เขตโครงการทำเขื่อนฯ

21 เม.ย. 2560 | 18:25:31
 

วันที่ 21 เมษายน 2560 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว ณ บริเวณวัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว โดยมีนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมคณะ

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งหมด 9 เขต สำหรับเขตลาดพร้าว มีบ้านที่รุกล้ำพื้นที่คลองลาดพร้าว  จำนวน 10 หลังคาเรือน ปัจจุบันสำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขตลาดพร้าว ได้ทำการรื้อถอนบ้านที่รุกล้ำคลองลาดพร้าวเรียบร้อยแล้ว จำนวน 7 หลังคาเรือน

วันนี้กำลังรื้อถอนหลังที่ 8  และเหลืออีก 2 หลัง อยู่ระหว่างการรื้อถอน ซึ่ง 1 ใน 2 หลังที่เหลือนั้นอยู่บริเวณซอยลาดพร้าว–วังหิน 61 ได้รื้อถอนส่วนที่รุกล้ำออกแล้ว แต่ไม่สามารถตอกเสาเข็มบริเวณนั้นได้เนื่องจากพื้นที่ของบ้านอยู่ติดแนวเขื่อนและโครงสร้างฐานรากของบ้านไม่แข็งแรงพอที่จะรองรับแรงกระแทกจากการตอกเสาเข็ม หากมีการตอกเสาเข็มบริเวณดังกล่าว จะส่งผลให้บ้านส่วนที่เหลือเสียหายหรือพังได้ จึงจะเร่งหารือแนวทางดำเนินการต่อไป


นายจักกพันธุ์ กล่าวว่า เขตลาดพร้าว มีแนวเขื่อนที่ต้องก่อสร้างระยะทาง 1,100 เมตร ต้องตอกเสาเข็มทั้งหมด 1,470 ต้น ขณะนี้ตอกเสาเข็มไปแล้ว 753 ต้น ทั้งนี้ หากสามารถรื้อถอนบ้านที่เหลือทั้งหมด 3 หลัง ได้เรียบร้อยภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำจะเร่งดำเนินการในส่วนที่เหลือ อาทิ ตอกเสาเข็ม ทำคันกันดิน ทางเดิน และราวจับ ซึ่งหากทุกอย่างเป็นไปตามแผน คาดว่า การก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวในพื้นที่เขตลาดพร้าวจะแล้วเสร็จภายใน 4 เดือน (พ.ค. - ส.ค. 60) และเมื่อการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวในพื้นที่เขตลาดพร้าวแล้วเสร็จ ก็จะเป็นเขตต้นแบบของเขื่อนคลองลาดพร้าว ในพื้นที่ 8 เขตที่เหลือต่อไป

"
ส่วนภาพรวมของการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวนั้น สำนักการระบายน้ำจะต้องตอกเสาเข็มทั้งหมดประมาณ 60,000 ต้น ปัจจุบันตอกเสาเข็มไปแล้ว 8,703 ต้น ยังล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ อย่างไรก็ตามจะมีการปรับแผนเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้คือตอกเสาเข็ม 60,000 ต้น ให้แล้วเสร็จภายในปี 2560" รองผู้ว่าราชการ กทม. กล่าว


Share this: