รองผู้ว่าฯ 'จักกพันธุ์' ตรวจติดตาม 2 โครงข่ายถนนเชื่อมโยงการจราจรย่านหลักสี่

12 มิ.ย. 2561 | 15:55:02
 

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) และโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองเปรมประชากรเชื่อมต่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับถนนแจ้งวัฒนะ 5 เขตหลักสี่ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เชื่อมโยงโครงข่ายถนนเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้คล่องตัวยิ่งขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตหลักสี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) ซึ่งเป็นการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างถนนวิภาวดีรังสิต ถนนกำแพงเพชร 6 ผ่านศูนย์ราชการฯ ออกสู่ถนนแจ้งวัฒนะ เริ่มสัญญาวันที่ 30 ก.ย.60 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 กันยายน 2561 โดยมีสัญญาร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน ผลงานที่ทำได้ 16% โครงการดังกล่าวเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ระยะทางประมาณ 891 เมตร เขตทางกว้างประมาณ 16.5-19.0 เมตร พร้อมคันหินทางเท้า ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายเครื่องหมายจราจร และก่อสร้างสะพานข้ามคลอง จำนวน 2 แห่ง เพื่อข้ามคลองเปรมประชากรและคลองบางตลาด สำหรับการก่อสร้างแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 จากถนนวิภาวดี-รังสิตถึงคลองเปรมประชากร ผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับพื้นที่ ขุดวางท่อระบายน้ำ สร้างบ่อพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนปัญหาสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 6 หลัง รื้อย้ายแล้ว 2 หลัง

ส่วนช่วงที่ 2 จากคลองเปรมประชากรถึงคลองบางตลาด ผู้รับจ้างได้ดำเนินการขยายช่องจราจรบริเวณด้านหน้าศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล จากเดิม 2 ช่องเป็นขนาด 4 ช่องจราจร โดยเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ 2 ช่องจราจร ส่วนด้านที่ติดกับคลองบางตลาดได้ปรับพื้นที่ วางท่อระบายน้ำ สร้างบ่อพัก ก่อกำแพงรั้ว พร้อมทั้งเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จบางส่วน จากนั้นจะเตรียมตอกเสาเข็มสะพานข้ามคลองบางตลาด ส่วนในช่วงที่ 3 จากคลองบางตลาดถึงซอยแจ้งวัฒนะ 7 ปัจจุบันการก่อสร้างมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 14 หลัง ซึ่งอยู่ระหว่างขอเวนคืนที่ดิน จำนวน 6 หลัง และบ้านที่บุกรุกพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 8 หลัง ที่ผ่านมาสำนักการโยธาและสำนักงานเขตหลักสี่ได้ลงพื้นที่พูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจกับเจ้าของบ้านให้เห็นถึงความสำคัญของส่วนรวมและความจำเป็นในโครงการก่อสร้างถนนดังกล่าว ซึ่งเจ้าของบ้านยินยอมรื้อย้ายออกไปแล้ว 2 หลัง เหลืออีก 6 หลัง อยู่ระหว่างเสนอครม.เพื่ออนุมัติเงินช่วยเหลือ ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการโยธาติดตามการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้รับจ้างในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการก่อสร้าง ตลอดจนการปรับแผนการทำงานและกำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการให้แล้วภายในสัญญา


สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองเปรมประชากรเชื่อมต่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับถนนแจ้งวัฒนะ 5 เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาด 2 ช่องจราจร ความกว้างประมาณ 11 ม. ความยาวประมาณ 47 ม. ผลงานที่ทำได้ 48.50% งานที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย งานตอกเสาเข็ม ก่อสร้างเขื่อน ก่อสร้าง Pilebent Line 1-6 จำนวน 6 ตับ ก่อสร้าง Bearing Unit วาง Plank Girder งานเทคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นสะพาน ขณะนี้เหลืองานก่อสร้างราวสะพานและผิวจราจร รวมทั้งการเก็บรายละเอียดของงานอีกเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการโยธาติดตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการก่อสร้างราวสะพานและผิวจราจรในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตลอดจนให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ คาดว่าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองเปรมประชากรเชื่อมต่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับถนนแจ้งวัฒนะ 5 จะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2561

ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) และโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองเปรมประชากรเชื่อมต่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับถนนแจ้งวัฒนะ 5 แล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ถนนแจ้งวัฒนะ และถนนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงให้มีประสิทธิภาพต่อไป


Share this: