รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหมวดบำรุงทางหลวงชนบทราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี

16 เม.ย. 2562 | 11:22:14
รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหมวดบำรุงทางหลวงชนบทราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี

วันนี้ (16 เม.ย.62) นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยนายปฐม เฉลยวาเรศ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายโกสินท์ พิทยะเวสด์สุนทร วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) นายสานิตย์ ศรีสุข รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านสำรวจและออกแบบ) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่หมวดบำรุงทางหลวงชนบทราชพฤกษ์ และรับฟังสรุปภาพรวมการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนายคุณมาศ พันธุเตชะ ผู้อำนวยการกลุ่มบำรุงสะพาน/ถนนในเขต กทม.และปริมณฑล นายเผชิญ คงทุง ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทราชพฤกษ์ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวม ณ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี

สำหรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ นายกฤชเทพ ได้แนะนำแนวทางในการเพิ่มความปลอดภัยบนสายทางหลวงชนบทที่อยู่ในความดูแลของหมวดฯ พร้อมให้ปรับแต่งภูมิทัศน์ สวนหย่อม ให้อยู่ในสภาพที่สวยงามเสมอเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนการจัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางขากลับเข้ากรุงเทพฯ
Share this: