รองนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศฯ ความคืบหน้า​ไปกว่า​90%

13 ก.ย. 2560 | 20:15:04
วันนี้ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศฯ ณ ท้องสนามหลวง โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. งานก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบ ภาพรวมขณะนี้คืบหน้ามากกว่าร้อยละ 90 
ประกอบด้วย  พระเมรุมาศ บุษบกทั้งเก้ายอดติดตั้งองค์ประกอบทั้งหมดแล้วเสร็จ รวมทั้งดาวเพดานภายในบุษบก
ประธาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกอบสะพานเกรินทางทิศเหนือของพระเมรุมาศ ส่วนงานตกแต่งด้วยผ้าทองย่น 
ได้ดำเนินการบริเวณฐานชาลาชั้นที่สองและสามแล้ว และกำลังขึ้นติดตั้งรอบฐานบุษบก รวมทั้งผนังภายในและภายนอกของบุษบกประธาน ซ่าง และหอเปลื้องพระที่นั่งทรงธรรม โดยติดตั้งรวยระกาและหน้าบันส่วนมุขประธาน พร้อมทั้งตกแต่งภายในโถงกลางและปีกอาคารทั้งหมดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบปรับอากาศ รวมทั้งงานตกแต่งภายในห้องประทับและห้องรับรองต่างๆ  ศาลาลูกขุน ศาลาลูกขุน 1 และ 2 ได้ติดตั้งองค์ประกอบสถาปัตยกรรม ระบบแสงสว่าง ดาวเพดาน ลวดลายผ้าทองย่นและลายตบสีภายในและภายนอกอาคารแล้ว อยู่ระหว่างตกแต่งรายละเอียดขั้นสุดท้ายและติดตั้งระบบระบายน้ำฝน ผ้าใบกันฝน ส่วนศาลาลูกขุนแบบที่ 3 โครงสร้างทั้งหมด รวมทั้งกั้นผนัง ทำลูกฟักและทาสีแล้ว อยู่ระหว่างตกแต่งรายละเอียดและงานระบบ 

นอกจากนี้ ยังมีทับเกษตร ทิม พลับพลายกสนามหลวง พลับพลาหน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท 
พลับพลายกหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และเกยลา รวมถึงงานภูมิสถาปัตยกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ

2. งานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาศ ได้แก่งานประติมากรรม โดยรายการที่ปั้นหล่อและเขียนสีแล้วเสร็จ ได้แก่ ประติมากรรมมหาเทพ พระพรหม พระนารายณ์ เทวดานั่งและยืน ครุฑ สัตว์ประจำทิศ ช้าง ม้า โค สิงห์ นาคราวบันได เทพนมและเทพชุมนุมรอบฐานพระเมรุมาศงานจิตรกรรมฉากบังเพลิงและจิตรกรรมโครงการพระราชดำริ ฉากบังเพลิงลงสีรายละเอียดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการผนึกชิ้นงานลงบนฉาก และเก็บรายละเอียด ส่วนงานจิตรกรรมฝาผนังโครงการพระราชดำริสำหรับติดตั้งบนพระที่นั่งทรงธรรม มีขนาดสูง 9 เมตร จำนวน 3 ผนัง ขณะนี้ได้ลงสีภาพจิตรกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำแหน่งที่ 2 (บริเวณด้านทิศใต้ของพระที่นั่งทรงธรรม) และตำแหน่งที่ 3 (บริเวณด้านทิศเหนือของพระที่นั่งทรงธรรม) แล้วเสร็จ สำหรับภาพจิตรกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำแหน่งที่ 1 (บริเวณผนังกึ่งกลางพระที่นั่งทรงธรรม) อยู่ระหว่างตัดเส้นเก็บรายละเอียด 
งานจัดสร้างฉัตรโลหะฉลุลายกลีบบัวและฉัตรผ้าทองย่น อยู่ระหว่างประกอบลายฉัตรผ้าทองย่น

3. งานประณีตศิลป์ในงานพระราชพิธี ได้แก่งานจัดสร้างพระโกศจันทน์ ดำเนินการประกอบลวดลายบนพระหีบจันทน์และพระโกศจันทน์แล้วเสร็จ คงเหลือการเก็บรายละเอียดเรื่องการปิดทอง งานจัดสร้างพระโกศพระบรมอัฐิ 4 แบบ จำนวนรวม 6 องค์ ขึ้นหุ่นพระโกศโลหะและกลึงถ้ำศิลาแล้วเสร็จงานออกแบบและจัดทำเครื่องสังเค็ด พัดรอง ผ้ากราบ ย่าม ตู้หนังสือ ธรรมมาสน์ปาติโมกข์ หีบพระปาติโมกข์ จัดทำแบบและขยายแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ

4. งานบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ประกอบด้วยการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและราชยาน พระมหาพิชัยราชรถและพระที่นั่งราเชนทรยาน ได้รับการอนุรักษ์ ปิดทองประดับกระจกแล้วเสร็จ ส่วนราชรถน้อยอยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดงานปิดทองประดับกระจก การจัดสร้างราชรถปืนใหญ่ สำหรับอัญเชิญพระบรมศพเวียนอุตราวัฏ และ การจัดสร้างพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย สำหรับอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กลับสู่พระบรมมหาราชวังรอบพระเมรุมาศ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรี​ยืนยันกำหนดการจัดสรเางพระเมรุมาศ​จะแล้วเสร็จ​ภายใน​ 30​กันยายน​นี้อย่างแน่นอน​ และเมื่อเสร็จแล้ว​ก็ยังมีเวลาอีกราว​17วัน​ จะเป็นการเก็บรายละเอียด​เพื่อความงดงาม​สมพระ​เกียรติ​ อีกทั้ง​ตอนนี้​กรมการข้าวยังได้จัดต้นข้าวแต่ละสายพันธุ์​มาลงแปลงใน​พท.โดยรอบ​ ซึ่ง​จะสื่อถึงความหมายและแสดงให้ชาวโลกได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ​ของ​พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช​ ในหลวงรัชกาลที่9​ 
ส่วนองค์ประกอบ​งานประติมากรรม​ต่างๆเสร็จเรียบร้อยและเตรียมนำเข้า​ พท.ได้ตั้งแต่วันที่​15​ กันยายน​นี้​เป็นต้นไป
Share this: