รวม 3 สวนสาธารณะ เป็นอุทยานสวนจตุจักร คืบหน้าแล้ว 92%

11 ต.ค. 2561 | 16:28:54
 

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงทางเชื่อมสวนสาธารณะ 3 แห่ง ได้แก่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนวชิรเบญจทัศ และสวนจตุจักร และงานปรับปรุงสวนสมเด็จย่า 84 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการปรับปรุงทางเชื่อมสวนสาธารณะ 3 แห่ง ได้แก่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีพื้นที่ 196 ไร่ สวนวชิรเบญจทัศ มีพื้นที่ 375 ไร่ และสวนจตุจักร มีพื้นที่ 155 ไร่ เมื่อรวมสวนสาธารณะทั้ง 3 แห่งเข้าด้วยกันเป็นอุทยานสวนจตุจักรแล้ว จะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ มีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 727 ไร่

ผลงานที่ดำเนินการ ประกอบด้วย งานปรับปรุงทางเชื่อมจุดที่ 1 สวนวชิรเบญจทัศกับสวนจตุจักร ซึ่งเป็นทางเข้าหลักของโครงการ โดยปรับปรุงลานทางเดินเชื่อม 2 สวน ด้วยวิธีการยกระดับผิวจราจรถนนกำแพงเพชร 3 ให้เสมอทางเท้าทั้ง 2 ฝั่ง ผลงานที่ทำได้ 92% งานปรับปรุงทางเชื่อมจุดที่ 2 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กับสวนจตุจักร โดยปรับปรุงลานทางเดินเชื่อม 2 สวน ด้วยวิธีการยกระดับผิวจราจร ให้เสมอทางเท้าทั้ง 2 ฝั่ง เช่นเดียวกับลานทางเชื่อมสวนบริเวณสวนวชิรเบญจทัศกับสวนจตุจักร ผลงานที่ทำได้ 92% และงานปรับปรุงทางเชื่อมจุดที่ 3 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กับสวนวชิรเบญจทัศ โดยการปรับปรุงสะพานข้ามคูน้ำเดิมให้สวยงาม พร้อมทั้งออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเชิงสะพานทั้ง 2 ฝั่งให้เรียบร้อยและสวยงาม ผลงานที่ทำได้ 100% สำหรับผลงานโครงการปรับปรุงทางเชื่อมสวนสาธารณะ 3 แห่ง โดยรวมแล้วคืบหน้า 92% คาดจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการประชาชนในเดือนตุลาคม 2561


นายจักกพันธุ์ กล่าวว่า กทม. ได้ดำเนินการปรับปรุงทางเดิน-วิ่งภายในสวนวชิรเบญจทัศ ความยาวประมาณ 5,100 ม. เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาเดิน-วิ่ง ออกกำลังกาย รวมทั้งโครงการปรับปรุงอาคารอุทยานผีเสื้อและแมลง เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ทางธรรมชาติแก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป ส่วนการปิดการจราจรบริเวณถนนกำแพงเพชร 3 อย่างถาวร เพื่อให้ถนนเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานสวนจตุจักรและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่มาใช้บริการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์เพื่อสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าว ประชาชนที่มาใช้บริการสวนสาธารณะในการพักผ่อน ออกกำลังกาย รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ กทม. คาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ต.ค.นี้ จากนั้นจะสรุปผลเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมต่อไป เมื่อโครงการปรับปรุงทางเชื่อมสวนสาธารณะ 3 แห่ง ได้แก่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนวชิรเบญจทัศ และสวนจตุจักรแล้วเสร็จ จะเป็นการเชื่อมสวนสาธารณะทั้ง 3 แห่ง เข้าด้วยกันเป็นอุทยานสวนจตุจักร ในรูปแบบสวนสาธารณะระดับมหานคร อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงและใช้พื้นที่สวนสาธารณะที่เชื่อมต่อถึงกัน รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย ท่องเที่ยว ถ่ายรูป และทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวในวันหยุด ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ทางธรรมชาติสำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ สำนักสิ่งแวดล้อม มีโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ จำนวน 10 แห่ง ซึ่งสวนสมเด็จย่า 84 เขตจตุจักร เป็น 1 ใน 10 แห่ง ตามโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนสมเด็จย่า 84 มีพื้นที่ 6 ไร่ ปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรม ระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ อีกทั้งมีลักษณะเป็นสวนเปิด ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะใช้เป็นเส้นทางเดินจากถนนลาดพร้าวผ่านสวนดังกล่าว เพื่อไปข้ามสะพานลอยคนข้ามบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อไปยังสวนจตุจักร กรุงเทพมหานครจึงเร่งดำเนินการปรับปรุงให้มีความสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สำคัญเน้นเรื่องความสว่าง เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจร ซึ่งในบริเวณดังกล่าวยังมีสถานีรถไฟฟ้า อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้าตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงและฝั่งตรงข้ามเป็นสวนจตุจักร ทำให้มีประชาชนมาใช้บริการในสวนดังกล่าวเป็นจำนวนมาก สำหรับการปรับปรุงสวนสมเด็จย่า 84 มีพื้นที่ 6 ไร่ ประกอบด้วย งานปรับปรุงทางเดิน-วิ่ง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ผลงานโดยรวมทำได้ 100% เมื่อการปรับปรุงสวนสมเด็จย่า 84 แล้วเสร็จ จะเป็นการเชื่อมต่อกับอุทยานสวนจตุจักร ซึ่งมีพื้นที่รวมทั้งหมด 727 ไร่ เมื่อรวมกับสวนสมเด็จย่า 84 จะมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นเป็น 733 ไร่


Share this: