เริ่ม 19 มิ.ย.นี้ รฟม. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง แจ้งยกเลิกสัญญาณไฟจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าว 80 ตลอด ​24 ชั่วโมง เพื่อเตรียมงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค

13 มิ.ย. 2561 | 11:22:08
รฟม. แจ้งยกเลิกสัญญาณไฟจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าว 80 ตลอด
​24 ชั่วโมง เพื่อเตรียมงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง มีความจำเป็นต้องยกเลิกสัญญาณไฟจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าว 80 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเตรียมงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
การยกเลิกสัญญาณไฟจราจร (ชั่วคราว) บริเวณซอยลาดพร้าว 80 จะทำให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออก ไม่สามารถเลี้ยวขวาเข้าซอยลาดพร้าว 80 ได้ จึงขอให้ไปใช้จุดกลับรถบริเวณซอยลาดพร้าว 90 เป็นการทดแทนชั่วคราว โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

Share this: